Бюлетин
ТОП продукти
Брояч на посещения
0
2
6
5
8
8
7

На изплащане с

 

доставка

над 250лв. безплатна доставка 

 до всяка точка на България под 250лв. само за 10 лева

Условия за пазаруване

Условия за пазаруване

                                                                    УСЛОВИЯ
                            ЗА ПАЗАРУВАНЕ ОТ ИНТЕРНЕТ МАГАЗИНА YOTIN-FURNITURES.EUСледващите ПРАВИЛА уреждат отношенията между "Мебели Йотин" ЕООД, като собственик на Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU и всяко лице, наричано по-нататък Потребител, което посещава и/или купува от стоките и услугите предоставяни чрез Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU .
 
Чл.1. УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ са задължителни и важат за всички Потребители на Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU без изключения.

Чл.2.  Правилата, въведени с настоящите условия за ползване се считат за приети от Потребителя с факта на влизането му в Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU.

Чл.3. Потребителят се задължава да ползва Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU в съответствие с изискванията на настоящите правила, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящите УСЛОВИЯ.

Чл.4. Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU предлага продуктите с действителните им цветове. "Мебели Йотин" ЕООД не носи отговорност, ако мониторът на Потребителя не изобразява точните цветове.

Чл.5. Всяка поръчка от страна на Потребител на Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU има силата на договор за покупко-продажба между двете страни, като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на Потребителя за сключването на договора. Корекция в заявката след депозирането й може да бъде извършена само при съгласие и от двете страни. Всяка заявка се извършва на български език.

Чл.6. При извършена покупка на стока и/или услуги от Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU, "Мебели Йотин" ЕООД поема отговорността за доставката им, за цената, качеството, вида, материята и бройката, упомената от Потребителя.

Чл.7. Разходите по доставка на стоката и/или услугата са за сметка на Потребителя, освен ако в условията за продажба изрично не е упоменато друго.


БЕЗПЛАТНАТА ДОСТАВКА Е ВАЛИДНА ЗА ЦЕНИТЕ И СТОКИТЕ В САЙТА /до всяка точка на България/. Цените обявени във физическия магазин са без доставка и монтаж. Доставката и монтажа са допълнителни услуги, които се таксуват допълнително.


Чл.8. Всеки Потребител е длъжен:

    а/ да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма в Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU;

    б/ да внася своевременно промени в предоставените данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност;

    в/ да уведоми незабавно "Мебели Йотин" ЕООД за всяко неоторизирано използване на акаунта му, както и за всяко друго нарушаване на сигурността;

    г/ да прекратява достъпа до акаунта си в Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU(log off) в края на всяка сесия (след използването му);

    д/ да поддържа конфиденциалността на информацията за достъп до акаунта си, като е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът до които се извършват с неговата регистрация и лична електронна поща;

    е/ да използва парола и личен електронен пощенски адрес, за който гарантира, че до тях нямат достъп други лица.

Чл.9. Всеки Потребител има правото на достъп до своята заявка-договор, която ще му бъде предоставена при поискване. Всяка заявка се потвърждава в телефонен разговор на посоченият от Клиента номер за връзка.

Чл.10. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, "Мебели Йотин" ЕООД има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия пощенски адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU.

Чл.11. Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., Потребителят има право на достъп и на поправка до собствените си лични данни, които е въвел или са станали достояние на "Мебели Йотин" ЕООД при ползване от него на Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU .

Чл.12. Приемайки настоящите Условия Потребителите, които са регистрирали потребителско име, парола и електронен пощенски адрес изрично се съгласяват предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани от "Мебели Йотин" ЕООД по електронен път.

Чл.13. Всички доброволно предоставени от Потребителя данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Интернет магазина YOTIN-FURNITURES.EU се съхраняват, обработват и използват от "Мебели Йотин" ЕООД за целите на поддръжка на определени функционалности на портала и за целите на рекламата.

Чл.14. В случай на загубване или забравяне на паролата за достъп, Потребителят може да поиска от системата за регистрация генериране на нова, която автоматично ще бъде изпратена на регистрираната от Потребителя лична електронна поща.

Чл.15. "Мебели Йотин" ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на настоящите условия.

За всяка нестандартна поръчка на мека и корпусна мебел цената се изчислява и се обявява на клиента в рамките на една работна седмица. Изработката на нестандартна поръчка се изпълнява в срок до 4 работни седмици след подписването на поръчка договор.

Контакти за връзка с екипа на
Интернет магазина  YOTIN-FURNITURES.EU :

       тел. :   +359 897 014 736

                  +359 886 431 342
       факс : +359
(78) 98 60 83
       е-mail :
sales@yotin.eu

Последна актуализация на 02.09.2017 година.

Рекламация и връщане на стока

                                                   Рекламация


Ако получената от вас стока е повредена или има дефект, можете да направите рекламация, като се свържете с нас.

Ако търговецът е приел, че рекламацията е основателна, ще подмени съответния продукт с друг от същия вид или ще възстанови заплатената от вас сума в случай, че не може да осигури замяна на продукта, като разходите по връщането на продукта и доставката на нов са за сметка на Търговеца.

 

                                    Връщане на поръчани продукти

                                         ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ОТ РАЗСТОЯНИЕ НА ЗАКУПЕНА СТОКА
 
1. На основание чл. 50 от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/, Потребител който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП има право да се откаже от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени от него Стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на Стоките от Потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, или когато Потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която Потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от Потребителя, получи последната стока. Условията, при които връщането се извършва са:
 
•   Потребителят предварително да уведоми Доставчика на e-mail: sales@yotin.eu, че на основание чл. 50 от ЗЗП се отказва от договора за продажба от разстояние, където посочва и банкова сметка за връщане на заплатената сума;
•    Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения;

При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми. Потребителят няма право на отказ по отношение на стоки и обстоятелства, попадащи в обхвата на чл. 57 от ЗЗП. 
 
2. Всички транспортни и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя. В случай, че дадена Стока поради естеството си не може да бъде върната по обичаен начин по пощата, то Потребителят поема разходите за връщането на Стоката по друг начин и ги заплаща съобразно съответните тарифи, ценоразписи и т.н. на съответните куриерски или други компании, които е избрал да използва за връщането.
 
3. В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 50 от ЗЗП при положение, че е изпълнил посочените по–горе условия, Доставчикът се задължава да му възстанови Цената на Стоката (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Потребителя начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от Доставчика) по банков път (по посочената по реда даден по–горе банкова сметка) в законоустановения 14-дневен срок. Потребителят изрично декларира съгласието си възстановяването на суми от Доставчика да се извършва по банков път, независимо от използваното от Потребителя платежно средство за заплащане на извършени Поръчки. Доставчикът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на Стоките обратно или докато не бъдат представени доказателства, че Стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. 

4. Потребителят следва да изпрати на Доставчика или да върне обратно Стоките, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Потребителят е уведомил Доставчика за отказа си от договора от разстояние. Срокът се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде обратно Стоките на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.

 

5. Стоката трябва да бъде върната на адрес гр. Кюстендил, ул. „Петър Берон” 26, Мебели Йотин ЕООД.

 

6. Разходите по връщането на стоката е за сметка на Потребителя!
 

 

 

Защита на лични данни

Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни

 

1. В електронен магазин “yotin-furnitures.eu” потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

2. Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от “yotin-furnitures.eu” да бъде закрит техният потребителски профил.

3. “yotin-furnitures.eu” има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения, като за целта кликнат на линк, който се намира на някой от получените от тях електронни бюлетини.

4. “yotin-furnitures.eu” няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

5. В случай на неспазване на условията за ползване на онлайн магазин “yotin-furnitures.eu” и нарушаване на етикета, администраторите на “yotin-furnitures.eu” имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

6. “yotin-furnitures.eu” запазва правото си да променя настоящита политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

7. “yotin-furnitures.eu” съхранява cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугите си.

8. “yotin-furnitures.eu” използва инструмента Google Analytics, за да отчита посещенията в уеб сайт и поведението на потребителите.

9. Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

10. Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия електронен магазин.

11. Нашият електронен магазин може да съдържа връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашия електронен магазин чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.

12. При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.

13. Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.
14. Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация:
*персонална: електронна поща, парола за достъп до сайта, Име Фамилия, Пол, Телефон, Държава, Град, адрес и пощенски код.
*неперсонална: браузърът който ползвате, URL и др.

15. Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от “yotin-furnitures.eu” за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

16. Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от вашата регистрация.

WebShop System